رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

12

رتبه از نظر
تعداد مربیان

17

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

18

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

نوید مکوندی

ریتینگ: 2108

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدعلی طاهری

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا رحمانی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

یاسمن داودی

ریتینگ: 1778

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه صفایی میلانی

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهرسا رحمانی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 39

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

2 نفر

مربی درجه سه

ندارد

10 نفر

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 72

داور درجه یک

1 نفر

ندارد

داور درجه دو

3 نفر

3 نفر

داور درجه سه

46 نفر

19 نفر