رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

20

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

15

رتبه از نظر
تعداد داوران

12

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

13

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

نوید مکوندی

ریتینگ: 2108

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس ایمانی

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

داریوش رضایی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

یاسمن داودی

ریتینگ: 1742

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه صفایی میلانی

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهراسا رحیمی شهمیرزادی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 53

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 77

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد