رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

16

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر علی دلاوری

ریتینگ: 2197

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مهرداد جمالی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدصدرا شجاعی نژاد

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

پارمیدا قزاقی

ریتینگ: 1636

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پروین لشنی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نارینا کلوندی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 107

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

46 نفر

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 49

داور درجه یک

2 نفر

6 نفر

داور درجه دو

12 نفر

5 نفر

داور درجه سه

15 نفر

9 نفر