رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

16

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

30

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر علی دلاوری

ریتینگ: 2213

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مهرداد جمالی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدصدرا شجاعی نژاد

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

نشمیل کلوندی

ریتینگ: 1674

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرشته روزبه

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نارینا کلوندی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 80

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

37 نفر

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 48

داور درجه یک

2 نفر

6 نفر

داور درجه دو

11 نفر

5 نفر

داور درجه سه

15 نفر

9 نفر