رتبه استان گلستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

22

رتبه از نظر
تعداد مربیان

22

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان گلستان

بالاترین ریتینگ آقایان

پرهام مقصودلو

ریتینگ: 2685

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید مرتضی امیرلطیفی

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پرهام قاسمعلی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه سادات عقیلی

ریتینگ: 1507

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شهین فنائی

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سپیده عزیزی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان گلستان

تعداد کل مربیان 23

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

4 نفر

اطلاعات داوران استان گلستان

تعداد کل داوران 33

داور درجه یک

1 نفر

ندارد

داور درجه دو

3 نفر

ندارد

داور درجه سه

21 نفر

8 نفر