رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

20

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش داغلی

ریتینگ: 2424

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

رحیم دلجو

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید سهند موسوی اشکوری

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

پروا بهزاد نظیف

ریتینگ: 2091

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم رفاهتی

متولد: ۱۳۶۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

لیانا اکبری

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 192

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 165

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد