رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

11

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

26

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش طاهباز

ریتینگ: 2432

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهزاد عدالتی

متولد: ۱۳۳۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محراب مصدق مریدانی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

پروا بهزاد نظیف

ریتینگ: 2128

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

متانت سلیمی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

لیانا اکبری

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 204

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 170

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد