رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

18

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

6

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پوررمضانعلی

ریتینگ: 2504

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مسعود مختاریه

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادین اسدی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

پروا بهزاد نظیف

ریتینگ: 2051

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ندا شریف قاضیانی

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهرسا محمدی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 154

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 128

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد