رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پوررمضانعلی

ریتینگ: 2533

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

کاویان داداش زاده

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آوش فروتن

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

شهره بیات

ریتینگ: 2089

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیده حرمت فرهی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نیایش میرزایی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 112

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

17 نفر

9 نفر

مربی درجه سه

48 نفر

35 نفر

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 122

داور درجه یک

14 نفر

9 نفر

داور درجه دو

35 نفر

15 نفر

داور درجه سه

29 نفر

20 نفر