رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

25

رتبه از نظر
درجه مربیان

26

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پوررمضانعلی

ریتینگ: 2488

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابراهیم بهجتی نژاد

متولد: ۱۳۲۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

نیکان نادری

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

شهره بیات

ریتینگ: 2089

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیمین کلهری

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهرسا محمدی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 146

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 130

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد