رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

آراد نظری ارم ساداتی

ریتینگ: 2389

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهروز رحمانی

متولد: ۱۳۲۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرپارسا امامی نصیرمحله

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

پروا بهزاد نظیف

ریتینگ: 2035

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سکینه غلامی سفیداربنی

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مها باقری

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 174

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 139

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد