رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

9

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

20

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پوررمضانعلی

ریتینگ: 2533

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابراهیم بهجتی نژاد

متولد: ۱۳۲۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آوش فروتن

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

شهره بیات

ریتینگ: 2089

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

راضیه یوسفی

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نیایش میرزایی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 135

مربی درجه یک

1 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

18 نفر

9 نفر

مربی درجه سه

66 نفر

38 نفر

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 124

داور درجه یک

15 نفر

13 نفر

داور درجه دو

32 نفر

12 نفر

داور درجه سه

31 نفر

21 نفر