رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

4

رتبه از نظر
درجه مربیان

2

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

حسن عباسی فر

ریتینگ: 2392

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی کشاورز

متولد: ۱۳۱۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرعلی ارشدی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده فاطمه هاشمی

ریتینگ: 1927

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سهیلا حریرپوش

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنیا علوی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 330

مربی درجه یک

2 نفر

ندارد

مربی درجه دو

8 نفر

7 نفر

مربی درجه سه

204 نفر

109 نفر

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 138

داور درجه یک

2 نفر

11 نفر

داور درجه دو

10 نفر

17 نفر

داور درجه سه

55 نفر

43 نفر