رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

6

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

15

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

اصغر گلی زاده

ریتینگ: 2464

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

صمد کاظمی پور

متولد: ۱۳۱۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرمین احمدیان اصل

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

سونا سیدطراح

ریتینگ: 1589

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اشرف امینی نسب

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیلین هراتی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 64

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

7 نفر

4 نفر

مربی درجه سه

42 نفر

10 نفر

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 120

داور درجه یک

4 نفر

5 نفر

داور درجه دو

24 نفر

9 نفر

داور درجه سه

56 نفر

22 نفر