رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

5

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پورآقابالا

ریتینگ: 2317

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

اکبر رهایی مهر

متولد: ۱۳۲۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

مهدیار زینی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

سونا سیدطراح

ریتینگ: 1589

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فاطمه ساری

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ساغر رامیار

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 51

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

7 نفر

4 نفر

مربی درجه سه

31 نفر

8 نفر

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 87

داور درجه یک

4 نفر

5 نفر

داور درجه دو

15 نفر

8 نفر

داور درجه سه

40 نفر

15 نفر