رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

10

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

3

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پورآقابالا

ریتینگ: 2495

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهرام برادرانی

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عماد ظهوری

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

لیلا زارع زاده شهرک

ریتینگ: 1426

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گلناز آزرم

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ثمین عبداللهی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 142

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 151

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد