رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

19

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

30

رتبه از نظر
تعداد داوران

16

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

21

رتبه از نظر
درجه مربیان

27

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

چنگیز رضایی خیرآبادی

ریتینگ: 2097

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

چنگیز رضایی خیرآبادی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

فرهان رمضانی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

بهار میرزاخانی

ریتینگ: 1467

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مرضیه علی مردانی

متولد: ۱۳۶۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملیسا علایی فرادنبه

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 92

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 74

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد