رتبه استان بوشهر در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

27

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

17

رتبه از نظر
تعداد مربیان

23

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان بوشهر

بالاترین ریتینگ آقایان

بهتاش سلیمی فرد

ریتینگ: 2209

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بیژن شهریاری

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید آروین تراب زاده

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مژگان خوش قلب

ریتینگ: 1600

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نازآفرین آرام بن

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کتایون سلطانی

متولد: ۱۳۸۲

اطلاعات مربیان استان بوشهر

تعداد کل مربیان 47

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان بوشهر

تعداد کل داوران 56

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد