رتبه استان بوشهر در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

13

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

14

رتبه از نظر
تعداد مربیان

22

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

31

اطلاعات بازیکنان استان بوشهر

بالاترین ریتینگ آقایان

رسول وزیری

ریتینگ: 1988

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

یدالله شبانکاره

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

برسام برهان

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

سمیرا شریفی

ریتینگ: 1506

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فاطمه اسدی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهرسا خورشیدی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان بوشهر

تعداد کل مربیان 58

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان بوشهر

تعداد کل داوران 76

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد