رتبه استان بوشهر در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

19

رتبه از نظر
تعداد داوران

18

رتبه از نظر
تعداد مربیان

21

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان بوشهر

بالاترین ریتینگ آقایان

داوود وحدتیان

ریتینگ: 2049

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالکریم کاوئیان

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرعباس کمالی زاده

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

نیلوفر نعمتی فرد

ریتینگ: 1640

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مژگان خوش قلب

متولد: ۱۳۶۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ریحانه زارع

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان بوشهر

تعداد کل مربیان 25

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

5 نفر

اطلاعات داوران استان بوشهر

تعداد کل داوران 36

داور درجه یک

8 نفر

1 نفر

داور درجه دو

4 نفر

3 نفر

داور درجه سه

16 نفر

4 نفر