رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

27

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

28

رتبه از نظر
تعداد داوران

21

رتبه از نظر
تعداد مربیان

29

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

داریوش عبدی علی بنه سی

ریتینگ: 1959

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی سلمانی عمومی

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرفان آدیشی

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

مهری گنج

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهری گنج

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

هلیا پوروثوقی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 10

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

1 نفر

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 35

داور درجه یک

2 نفر

ندارد

داور درجه دو

8 نفر

1 نفر

داور درجه سه

16 نفر

8 نفر