رتبه استان البرز در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

10

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان البرز

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش روغنی

ریتینگ: 2290

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد علی مدافعی

متولد: ۱۳۱۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سیاوش معنوی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغرزاده سارخانلو

ریتینگ: 2025

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زیبا طاهری ئیلاق

متولد: ۱۳۳۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرشیدا زمانی نسب

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان البرز

تعداد کل مربیان 100

مربی درجه یک

2 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

9 نفر

2 نفر

مربی درجه سه

41 نفر

44 نفر

اطلاعات داوران استان البرز

تعداد کل داوران 79

داور درجه یک

8 نفر

10 نفر

داور درجه دو

12 نفر

7 نفر

داور درجه سه

26 نفر

16 نفر