رتبه استان البرز در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

6

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان البرز

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش روغنی

ریتینگ: 2277

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید محمدرضا نقیبی هاشمی

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادان رجبیان

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغرزاده سارخانلو

ریتینگ: 2068

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طیبه صادق زاده

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آندیا محمدی

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان البرز

تعداد کل مربیان 171

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان البرز

تعداد کل داوران 107

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد