رتبه استان البرز در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

3

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان البرز

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش روغنی

ریتینگ: 2290

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد علی مدافعی

متولد: ۱۳۱۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سیاوش معنوی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغرزاده سارخانلو

ریتینگ: 2015

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اکرم بکلو

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرشیدا زمانی نسب

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان البرز

تعداد کل مربیان 111

مربی درجه یک

2 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

10 نفر

3 نفر

مربی درجه سه

47 نفر

47 نفر

اطلاعات داوران استان البرز

تعداد کل داوران 84

داور درجه یک

7 نفر

10 نفر

داور درجه دو

13 نفر

9 نفر

داور درجه سه

26 نفر

19 نفر