لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1940 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405
1940 هومن آژیر تهران 20949 12570532
1937 آروین ابریشمی شیرازی فارس 1409 12508616
1936 محمدحسین درویشی خوزستان 102884 32712405
1935 سیده صبا جلالی مازندران 23466 22515682
1934 شاهین مهندسی تهران 28236 12501247
1933 امیر نوری تهران 14985 12501352
1932 سبحان ساعدی قزوین 25068 22518681
1931 داریوش عبدی علی بنه سی اردبیل 8355 22561412
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630
1930 علی علی جانلو خوزستان 11034 12508993
1929 طاها مختاری مقدم تهران 34155 22556346
1929 مهیار درودیان تهران 13122 12505811
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890
1926 سبحان زحمتی خراسان رضوی 15894 22506985
1925 محمد ملک زاده کرمانشاه 101119 42565049
1923 عرفان احمدی گلیان خراسان شمالی 22830 12590282
1922 سید خشایار عظیمی تهران 4674 12518395
1922 امین چنگایی تهران 10281 12510092
1921 محمد ملایی کوزه کنان تهران 14547 12511080