لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1937 محمد مهدی علی زاده کرمان 38721 22598820
1936 ابوطالب بهروزفر هرمزگان 4023 12536067
1935 سیده صبا جلالی مازندران 23466 22515682
1935 فربد متقی گیلان 6426 12513431
1933 سینا صائمی آذربایجان شرقی 31122 22551344
1933 امیر نوری تهران 14985 12501352
1931 داریوش عبدی علی بنه سی اردبیل 8355 22561412
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630
1929 بنیامین جلیلیان خوزستان 29901 22545980
1929 مهیار درودیان تهران 13122 12505811
1927 محمدصادق مرزوقی گیلان 1125 12502430
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890
1925 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841
1919 سید امیر رضا رضوی خراسان رضوی 31287 22551336
1918 پدرام رحمانی تهران 102181 22597018
1917 میثم عابد تهران 3879 12507407
1915 اسماعیل عبدی البرز 1956 12514730
1912 مسعود طالبی تهران 1977 12526150
1910 محسن رستمی زنجان 23382 22511415
1909 سیاوش کرّا خوزستان 3909 12574090