لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1882 امین پاپی لرستان 13020 12507105
1881 علی اکبر سجادی پور کرمانشاه 1153 12571164
1880 سید عطا اله صالح کوتاه مرکزی 1207 12547735
1879 آصف خلیلی گلستان 4728 12580694
1877 بهروز باقری تهران 20979 12505749
1877 حسین عباس زاده آذربایجان شرقی 105706 42507570
1877 روح اله نجاری زنجان 32061 12505099
1874 محمد مقدس جعفری البرز 21375 22506110
1874 رحیم نظری آذربایجان شرقی 8298 12504114
1873 راستین موسی پور گیلان 2937 12572594
1872 سیاوش خواجه ئی کرمان 107726 12504050
1871 میلاد فاضلی مازندران 20586 12513326
1871 عبدالله الهی فر خوزستان 12144 12563226
1869 حمید رضا رضایی تهران 5631 12519952
1868 علیرضا آهنگری سریزدی تهران 42072 42519977
1865 مهران نوری کمرودی سمنان 9045 12525260
1864 امیررضا پارسائی خراسان رضوی 27501 22536922
1863 سیدآرمین ناصرعلوی کرمان 25458 22519262
1862 سید مرتضی حسینی کرمان 18534 12504637
1857 اسماعیل جاودان گلستان 4731 12530697