لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1861 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
1861 امیر رضا شکرانی مازندران 2901 12541605
1860 یاسین ریاضی خراسان رضوی 112463 36703729
1858 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001
1857 علیرضا کلانتری زنجان 1764 12533246
1855 میلاد حجازی خراسان رضوی 3768 12546496
1851 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
1851 علیرضا قورچی بیگی قزوین 5622 12510505
1851 مجتبی قلاسی مود خراسان جنوبی 5097 12518875
1849 مرتضی عابدینی البرز 5997 12506508
1841 رضا محمودی مازندران 5052 12528587
1838 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176
1838 علیرضا زمانی خوزستان 106931 32765614
1838 سیدعلی عبادی تهران 20307 22501371
1838 شهروز خلیل اللهی کردستان 19587 22500146
1838 اشکان خدامرادی البرز 123155 12532304
1838 روزبه راوندی زنجان 120764 42533830
1836 وصال حامدی نیا خراسان رضوی 2640 12542253
1834 خبات هجرانی کردستان 1224 12515582
1831 سینا قربانی البرز 102835 42513138