لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2084 فرشید زمانی اصفهان 6957 12504513
2082 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
2082 متین غفاری فر البرز 15072 12580554
2081 سورن بزرگی تهران 11541 12578487
2079 سعید خلیلی آذربایجان غربی 29091 12503495
2077 شاهین مهندسی تهران 28236 12501247
2077 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2076 خسرو رزمجوئی فارس 16914 12505072
2076 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620
2075 سهیل اثنی عشری گلستان 6723 12502120
2074 محمد دلجو گیلان 2004 12500496
2073 حسین تقوی تهران 5772 12503070
2072 حمید شافعی کادیجانی تهران 12780 12502804
2071 علیرضا قربانیان خراسان رضوی 108311 12510521
2071 علیرضا خیری اصفهان 7761 12504408
2071 ایمان محمدزاده آذربایجان شرقی 6378 12507008
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2064 رضا حیدری آذربایجان غربی 10224 12521469
2063 پدرام دلیری سوسفی قزوین 12327 12576450
2062 کوروش طوفانی تهران 1593 12541109