لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2043 افشین محمد پور ثابت لیا لستانی البرز 14100 12503630
2043 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
2041 نادر محمودی البرز 16854 12506427
2039 سجاد مرادی بوشهر 4944 12521744
2037 محمدرضا عابدی قزوین 3621 12530565
2037 عارف براتیان گلستان 22773 12513210
2034 آرین بشیری گیلان 6309 12539465
2031 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
2031 محمد جواد خورشیدی مازندران 31182 22552588
2029 آرمان شاه زمانی فارس 1457 12507318
2028 مجتبی صفری اسکندری فارس 5577 12533629
2027 رحیم تعاونی تهران 10080 12511650
2025 میترا اصغرزاده سارخانلو البرز 15216 12583111
2023 مرتضی مهرابی فارس 5661 12506958
2023 میلاد مظفر البرز 11733 12511170
2022 برسا تسلیمی گیلان 16704 12592986
2021 پارسا خالصی فارس 2406 12557951
2020 نوید بهرامی هزاوه مرکزی 1806 12539422
2019 علیرضا بهاری راد گیلان 6690 12513180
2018 بهزاد کلانتری دهقی اصفهان 6519 12500976