لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2057 درسا محمدابراهیم خان ابری تهران 28956 22542019
2055 سید محمود قاریزاده خوزستان 11133 12510424
2054 غلامرضا شمسی آذربایجان غربی 29055 12504246
2053 ایمان محمدزاده آذربایجان شرقی 6378 12507008
2051 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2051 پرویز خزاعی خراسان رضوی 21456 22507094
2049 مهدی بینائی تولائی خراسان رضوی 14439 12580481
2049 داوود وحدتیان بوشهر 3228 12553182
2048 رحیم دلجو گیلان 1286 12500429
2046 محسن کریمیان اصفهان 11007 12534234
2045 محسن شیری تهران 12252 12511625
2044 محمدامین اسماعیل نژاد تهران 31047 12519430
2043 ایرج صباح تهران 1728 12503096
2043 افشین محمد پور ثابت لیا لستانی البرز 14100 12503630
2043 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
2041 نادر محمودی البرز 16854 12506427
2039 سجاد مرادی بوشهر 4944 12521744
2037 محمدرضا عابدی قزوین 3621 12530565
2037 عارف براتیان گلستان 22773 12513210
2034 آرین بشیری گیلان 6309 12539465