لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1976 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1974 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
1974 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1971 حسنعلی فریاد تهران 5754 12501867
1970 فریبرز میرآقا تهران 42660 12505005
1967 روزبه دژدار کرمانشاه 29625 22543120
1966 سعید بیرانوند لرستان 7233 12524832
1963 علیرضا عبدی کرمانشاه 8340 12578835
1962 مسعود فرخی گلستان 1369 12559334
1960 هادی حمیدیان مازندران 22101 22508660
1959 منصور باصری اصفهان 10122 22512454
1957 امیر حسین رضوانی تهران 5670 12502545
1953 نیما ابراهیمی آذربایجان غربی 14799 12512338
1950 مهدی بینائی تولائی خراسان رضوی 14439 12580481
1949 رحیم دلجو گیلان 1286 12500429
1947 امیر علی اسکندری سقی خراسان رضوی 106561 32761406
1946 محمد مهدی فلاح سلوکلائی مازندران 1812 12513300
1946 علیرضا نیک پور خوزستان 30075 22546286
1945 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875
1942 شایان ایمن اصفهان 101173 42550025