لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2064 رامتین طاوسی راد گیلان 3663 12524638
2062 سید حسین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 8217 12502596
2062 عبداله الهی آذربایجان شرقی 10410 12504700
2061 علی اسدی آهنگر کلائی مازندران 6009 12510025
2060 کوروش طوفانی تهران 1593 12541109
2059 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405
2058 محمد مهدی فلاح سلوکلائی مازندران 1812 12513300
2058 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2057 درسا محمدابراهیم خان ابری تهران 28956 22542019
2055 سید محمود قاریزاده خوزستان 11133 12510424
2054 غلامرضا شمسی آذربایجان غربی 29055 12504246
2051 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2051 پرویز خزاعی خراسان رضوی 21456 22507094
2049 مهدی بینائی تولائی خراسان رضوی 14439 12580481
2049 داوود وحدتیان بوشهر 3228 12553182
2048 رحیم دلجو گیلان 1286 12500429
2046 محسن کریمیان اصفهان 11007 12534234
2045 محسن شیری تهران 12252 12511625
2044 محمدامین اسماعیل نژاد تهران 31047 12519430
2043 ایرج صباح تهران 1728 12503096