لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1968 امیر حسین درودگر تهران 22479 22540040
1966 سعید بیرانوند لرستان 7233 12524832
1965 عرفان احمدی گلیان خراسان شمالی 22830 12590282
1963 علیرضا عبدی کرمانشاه 8340 12578835
1962 مسعود فرخی گلستان 1369 12559334
1960 هادی حمیدیان مازندران 22101 22508660
1959 منصور باصری اصفهان 10122 22512454
1957 امیر حسین رضوانی تهران 5670 12502545
1957 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
1946 محمد مهدی فلاح سلوکلائی مازندران 1812 12513300
1945 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875
1945 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723
1943 رامتین قاسمی حاجی گیلان 3639 12546020
1942 شایان ایمن اصفهان 101173 42550025
1940 هومن آژیر تهران 20949 12570532
1937 حامد قاضی خوزستان 34209 22560980
1937 آروین ابریشمی شیرازی فارس 1409 12508616
1936 محمدحسین درویشی خوزستان 102884 32712405
1935 سیده صبا جلالی مازندران 23466 22515682
1934 بهزاد سلیمیان قزوین 102549 32718136