لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1970 فریبرز میرآقا تهران 42660 12505005
1969 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841
1965 محمد لطیف پور کرمان 5934 12570001
1957 هادی صمدی آذربایجان شرقی 8682 12504181
1955 سعید جودکی لرستان 8031 12504653
1951 حسین معمارزاده خوزستان 29841 22545875
1946 شهروز خلیل اللهی کردستان 19587 22500146
1945 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875
1942 شایان ایمن اصفهان 101173 42550025
1940 محمدرضا امجدیزدان دوست گیلان 26736 22535020
1935 فربد متقی گیلان 6426 12513431
1935 عمادالدین موسوی زنجان 7314 12522031
1933 سینا صائمی آذربایجان شرقی 31122 22551344
1931 محمدصادق مرزوقی گیلان 1125 12502430
1931 مسعود طالبی تهران 1977 12526150
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630
1929 بنیامین جلیلیان خوزستان 29901 22545980
1928 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890
1922 احسان علامیر ویرثق تهران 7374 22500960