لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2080 ایلیا اموری سرابی البرز 5532 12560987
2078 محمد مهدی محمدی مازندران 2331 12539996
2077 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2077 حمیدرضا امینی اصفهان 14082 12504360
2076 عبدالله بودش البرز 16857 12510076
2074 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2073 عبداله نادری جلودار مازندران 5796 12504629
2073 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2071 سامان فرشادی فر لرستان 10353 12516015
2071 محمود پیرواولیا تهران 102589 12500135
2069 فرشید سبحانی گیلان 6099 12500453
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2065 امین جعفریان تهران 5073 12518530
2064 رامتین طاوسی راد گیلان 3663 12524638
2062 سید حسین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 8217 12502596
2062 عبداله الهی آذربایجان شرقی 10410 12504700
2061 علی اسدی آهنگر کلائی مازندران 6009 12510025
2060 کوروش طوفانی تهران 1593 12541109
2058 محمد مهدی فلاح سلوکلائی مازندران 1812 12513300
2058 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842