لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1862 محمد ملک زاده کرمانشاه 101119 42565049
1858 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001
1857 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
1857 علیرضا کلانتری زنجان 1764 12533246
1854 مسعود منتظری تهران 12258 12576670
1854 احسان علامیر ویرثق تهران 7374 22500960
1853 مهزیار محبوبی گیلان 14223 12581615
1853 محسن رجبی تهران 18855 12521833
1852 سیاوش خواجه ئی کرمان 107726 12504050
1852 محمد رضا ولدی همدان 9816 12507369
1851 مجتبی قلاسی مود خراسان جنوبی 5097 12518875
1849 مرتضی عابدینی البرز 5997 12506508
1848 علیرضا قورچی بیگی قزوین 5622 12510505
1841 علیرضا زمانی خوزستان 106931 32765614
1838 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176
1838 اشکان خدامرادی البرز 123155 12532304
1837 امین قهری تهران 129100 12500038
1836 وصال حامدی نیا خراسان رضوی 2640 12542253
1834 محمد مهدی هجرتی خراسان شمالی 4158 12540633
1834 خبات هجرانی کردستان 1224 12515582