لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726
2001 نادر محمودی البرز 16854 12506427
2000 مهسا محمدابراهیم خان ابری تهران 26499 22590420
1998 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723
1998 امیر حسین درودگر تهران 22479 22540040
1997 یگانه کریمی مازندران 4320 12527955
1997 سید بهرنگ کبودی تهران 6288 12504955
1997 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
1995 شهداد تیموری یادکوری تهران 40083 42515467
1994 آروین محمدی کردستان 11208 12528617
1990 محمد قدرتیان فارس 10275 12552429
1986 صالح میرزایی تهران 7272 12505960
1984 مهدی رضایی تهران 2223 12573248
1984 بهرنگ مهدی آبادی کرمانشاه 33585 12521647
1982 محمد چمسارچمنی گیلان 5733 12520420
1979 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
1978 حبیب نصرالهی آذربایجان غربی 14493 12503770
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1977 جواد کابری البرز 6768 12500755
1977 سپهر مهذب اصفهان 2592 12521736