لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2003 پرهام هنری تهران 8292 12556513
2003 هما علوی حور تهران 5148 12507547
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726
2001 نادر محمودی البرز 16854 12506427
1999 ایرج صباح تهران 1728 12503096
1997 سید بهرنگ کبودی تهران 6288 12504955
1997 مهدی عیوضی آذربایجان شرقی 8352 12504912
1994 آروین محمدی کردستان 11208 12528617
1987 محمد متین شمس مازندران 31206 22552634
1985 سیده صبا جلالی مازندران 23466 22515682
1984 مهدی رضایی تهران 2223 12573248
1980 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362
1978 میترا اصغرزاده البرز 15216 12583111
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1976 طاها مختاری مقدم تهران 34155 22556346
1976 فرزین رضایی مازندران 6411 12531022
1976 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1974 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1974 عباس صادقی اردبیل 1773 12560065
1972 حسین امیروردستیان آذربایجان شرقی 6468 12513733