لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1997 یگانه کریمی مازندران 4320 12527955
1994 آروین محمدی کردستان 11208 12528617
1990 محمد قدرتیان فارس 10275 12552429
1988 علیرضا روح پرور لرستان 5538 12507156
1986 صالح میرزایی تهران 7272 12505960
1984 مهدی رضایی تهران 2223 12573248
1984 بهرنگ مهدی آبادی کرمانشاه 33585 12521647
1982 محمد چمسارچمنی گیلان 5733 12520420
1980 رضا محمدی خراسان رضوی 39252 22581588
1979 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
1979 شهداد تیموری یادکوری تهران 40083 42515467
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1977 جواد کابری البرز 6768 12500755
1977 سپهر مهذب اصفهان 2592 12521736
1976 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1974 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1970 فریبرز میرآقا تهران 42660 12505005
1969 پرنیان قمی گیلان 13464 22502785
1969 طاها مختاری مقدم تهران 34155 22556346
1968 رامتین ایلخانی پور آذر گیلان 41460 42503248