لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2105 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2105 رضا اخگری تهران 2589 12518344
2103 کاویان داداش زاده گیلان 4875 12500410
2103 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2103 محمد ابراهیمی تهران 102133 12507814
2102 کوشا جافریان تهران 4863 12507440
2101 سعید پیرملکی خراسان رضوی 15054 12502995
2100 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
2100 محمد دلجو گیلان 2004 12500496
2100 شاهین مهندسی تهران 28236 12501247
2095 خسرو رزمجوئی فارس 16914 12505072
2094 رادمهر قدیری تهران 3399 12521205
2091 علی امیری تهران 6501 12505641
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018
2087 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2085 مجتبی وحدانی فارس 7296 12511749
2084 حمیدرضا اسماعیلی کیان آبادی فارس 9678 12504335
2082 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2082 محمدرضا پورعراقیان مرکزی 2028 12507121
2081 مهیار نجفیان پور البرز 18621 12512087