لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1902 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188
1900 بابک علیمرادی هرمزگان 21831 12567167
1893 آرش نیازی گیلان 29742 22543155
1892 محمد کیا مریدی کرمان 115950 36759473
1891 امیرحسین آروان لرستان 6939 12538159
1888 نیما نجفی هرمزگان 8685 12525227
1887 سروش اسمعیلی تهران 27579 22537120
1886 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620
1882 سید امیر رضا رضوی خراسان رضوی 31287 22551336
1878 محمد فرید فرجاد تهران 7110 12534048
1875 ساحل معصومی گیلان 28182 22538321
1875 امیر رضا شکرانی مازندران 2901 12541605
1874 فاطمه مشهدی اصفهان 16998 12593095
1873 میلاد شهابی همدان 3942 12531766
1870 امیرحسام جلالوند همدان 32112 22552910
1869 محمد صادق آلمانی تهران 20367 12587184
1865 مهران نوری کمرودی سمنان 9045 12525260
1863 سیدآرمین ناصرعلوی کرمان 25458 22519262
1863 مهدی عباسی مقدم مازندران 7104 12584460