لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2040 عارف براتیان گلستان 22773 12513210
2032 کاوه هنری تهران 1424 12501310
2031 محسن کریمیان اصفهان 11007 12534234
2030 کیارش گرایلی خراسان رضوی 3303 12556157
2028 محمود اسکندری البرز 23184 12518263
2027 محمد مهدی علی زاده کرمان 38721 22598820
2025 مرتضی غضنفرزاده گیلان 112766 12510440
2021 منا سلمان ماهینی تهران 5043 12503010
2021 ابراهیم عفافی لرستان 16788 12503509
2020 ملیکا محمدی قزوین 43047 42529271
2020 سعید شیخی نارانی تهران 23130 12500372
2019 میترا اصغرزاده البرز 15216 12583111
2010 نوید بهرامی هزاوه مرکزی 1806 12539422
2008 مصطفی رحمتی خراسان رضوی 4908 12503746
2008 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775
2008 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2006 رضا محمدی خراسان رضوی 39252 22581588
2006 پرنیان قمی گیلان 13464 22502785
2003 رحیم تعاونی تهران 10080 12511650
2002 بهزاد کلانتری دهقی اصفهان 6519 12500976