لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2079 سعید خلیلی آذربایجان غربی 29091 12503495
2078 درسا محمدابراهیم خان ابری تهران 28956 22542019
2069 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2068 غلامحسین خسروانی اصفهان 8616 12589128
2067 رضا اخگری تهران 2589 12518344
2067 جواد لواسانی تهران 6456 12506923
2065 ایمان محمدزاده آذربایجان شرقی 6378 12507008
2065 شایان رحمتیان همدان 4113 12525324
2063 مسعود کرمی کجانی تهران 112768 22581723
2061 طناز ازلی اصفهان 2742 12537721
2060 کاوه خلیلی یونسلویی آذربایجان غربی 1119 12535486
2060 اسماعیل عبدالقادری آذربایجان غربی 7470 12516139
2057 سید حسین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 8217 12502596
2056 کیوان انصاری نو تهران 9348 12532134
2052 اشکان ازلی اصفهان 2739 12500291
2047 آروین دانش اراسته گیلان 29052 22541934
2044 باراد یگانگی گیلان 42909 42516340
2042 محمدامین بی ریا گیلان 27156 22541926
2042 مسعود خجسته فال خراسان رضوی 1086 12502740