لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2176 سعید گل افروزی کرمانشاه 1152 12503991
2174 جواد ترکمن نژاد گیلان 5871 12511722
2173 رضا روزبیان تهران 18867 12508012
2168 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2165 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2162 سیدجمال حسینی عطار خراسان رضوی 5115 12503355
2157 پرویز خزاعی خراسان رضوی 21456 22507094
2157 کامران صوفی زاده آذربایجان غربی 33411 12502618
2156 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2155 افشین مقدمیان آذربایجان شرقی 6552 12503886
2155 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2149 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298
2141 محمد رضا فیروزجا مازندران 4308 12573990
2140 سروش اثنی عشری گلستان 6726 12502138
2139 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2136 طناز ازلی اصفهان 2742 12537721
2135 مجتبی چیذری تهران 19923 12525766
2128 محمد وحیدی تهران 21594 12500275
2127 مانی جاهدی گیلان 3237 12572500