لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2144 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
2142 محمدمهدی چواری کرمانشاه 4020 12542563
2141 ایلیا زمردیان تهران 2325 12551805
2138 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502
2137 حمید دهقانی خراسان رضوی 5265 12500992
2134 ابوالفضل کاظمیان اسکی مازندران 1785 12539791
2134 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2131 عباس خاکپور تهران 1147 12500097
2131 علی رضا سالمی فارس 15438 12552470
2129 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2121 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2119 ابراهیم حق شناس گتابی تهران 1020 12500828
2116 سعید خلیلی آذربایجان غربی 29091 12503495
2115 محمود اسکندری البرز 23184 12518263
2114 جواد ترکمن نژاد گیلان 5871 12511722
2114 افشین مقدمیان آذربایجان شرقی 6552 12503886
2112 حسین نیک پور قنواتی خوزستان 9501 12507067
2109 سورن بزرگی تهران 11541 12578487
2108 نوید مکوندی هرمزگان 11328 12502782
2105 سید جعفر خمیسی مازندران 5064 12525081