لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2044 مرتضی بشنیجی هرمزگان 1433 12546356
2041 برسا تسلیمی گیلان 16704 12592986
2041 اشکان ازلی اصفهان 2739 12500291
2034 محمد کریمی کردستان 4098 12539775
2033 کیارش گرایلی خراسان رضوی 3303 12556157
2033 مهدی مومن زاده خوزستان 2280 12575097
2032 مهدی بینائی تولائی خراسان رضوی 14439 12580481
2027 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
2026 عبداله الهی آذربایجان شرقی 10410 12504700
2022 سعید بیرانوند لرستان 7233 12524832
2020 حمیدرضا ابراهیمی هراب آذربایجان شرقی 23046 22512888
2020 داوود وحدتیان بوشهر 3228 12553182
2017 درسا محمدابراهیم خان ابری تهران 28956 22542019
2016 علی بیگدلیان اصفهان 13209 12562840
2016 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723
2014 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2010 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620
2010 نازنین مبرهنی تهران 6678 12521116
2006 پرنیان قمی گیلان 13464 22502785
2003 سبحان زحمتی خراسان رضوی 15894 22506985