لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2115 محمود اسکندری البرز 23184 12518263
2114 جواد ترکمن نژاد گیلان 5871 12511722
2112 حسین نیک پور قنواتی خوزستان 9501 12507067
2109 سورن بزرگی تهران 11541 12578487
2108 نوید مکوندی هرمزگان 11328 12502782
2105 سید جعفر خمیسی مازندران 5064 12525081
2105 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2105 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2103 کاویان داداش زاده گیلان 4875 12500410
2103 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2103 محمد ابراهیمی تهران 102133 12507814
2101 سعید پیرملکی خراسان رضوی 15054 12502995
2100 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
2100 شاهین مهندسی تهران 28236 12501247
2094 سهیل اثنی عشری گلستان 6723 12502120
2094 رادمهر قدیری تهران 3399 12521205
2091 علی امیری تهران 6501 12505641
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018
2087 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2086 چنگیز رضایی خیرآبادی چهار محال و بختیاری 5667 12560030