لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2175 محمدرضا اپروز فارس 9711 12503100
2170 کیان مشمولی مازندران 2112 12513415
2166 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2162 سیدجمال حسینی عطار خراسان رضوی 5115 12503355
2159 علی عابدی گلستان 14034 12503312
2159 امیرمحمد بهمنی خراسان رضوی 2604 12500305
2159 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
2158 عرفان آوخ گیلان 5715 12510858
2157 افشین مقدمیان آذربایجان شرقی 6552 12503886
2157 کامران صوفی زاده آذربایجان غربی 33411 12502618
2151 علیرضا مبارک نژاد گیلان 36102 22567828
2150 ماهان رمضانی طشی گیلان 3453 12572713
2150 مهیار نجفیان پور البرز 18621 12512087
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2147 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298
2143 هوتن اتحادی تهران 6414 12501395
2142 عباس خاکپور تهران 1147 12500097
2140 ایلیا زمردیان تهران 2325 12551805
2140 محمد ایزدی البرز 30009 22546383
2140 مجتبی ملکی البرز 3687 12515060