لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 میر حسین مکوندی قم 108532 --------
0 لیلا ربیعی فرادنبه چهار محال و بختیاری 108534 --------
0 محمود الله توکلی خراسان رضوی 108535 22528814
0 نیوشا موسوی خراسان رضوی 108536 22596178
0 محمد شهدادی خراسان رضوی 108537 42554861
0 یوسف عمرانی خراسان رضوی 108538 --------
0 مهدی عابدی خراسان رضوی 108539 --------
0 یونس عمرانی خراسان رضوی 108540 --------
0 پرهام تغیر خراسان رضوی 108541 --------
0 سماء فیض آبادی تهران 108542 --------
0 مرضیه علی مردانی چهار محال و بختیاری 108543 --------
0 یاشا بامیار گلستان 108544 --------
0 غزل کشیری گلستان 108545 --------
0 فروزان کریمی چهار محال و بختیاری 108549 --------
0 صادق آل ابراهیم چهار محال و بختیاری 108550 --------
0 مهدی لطفی پور چهار محال و بختیاری 108551 --------
0 بهمن کارگشا تهران 108553 12503452
0 سارا جهانی تهران 108554 --------
0 شبنم حمیدی تهران 108555 --------
0 مرتضی زمانی یاملق البرز 108556 --------