لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 کرامت الله عسکری نیک کهگیلویه و بویر احمد 108492 32717725
0 سید محمود آقابزرگ افجه تهران 108495 32780940
0 فاطره ایجادی جویباری مازندران 108496 --------
0 مسعود وفاداری خوزستان 108498 --------
0 میلاد پروینیان راد کهگیلویه و بویر احمد 108502 32780796
0 عبدالماجد زارعی درمیان خراسان جنوبی 108508 32780800
0 عباس عرب خراسان جنوبی 108509 32780818
0 علی علیزاده آذربایجان شرقی 108511 42544769
0 بابک علیجانی مازندران 108512 --------
0 آیلین آقاجری خوزستان 108514 --------
0 کیا حامدی آذربایجان غربی 108517 42563771
0 فرزانه بدیعی خراسان رضوی 108518 32780826
0 علی پاسبان خراسان رضوی 108519 32780834
0 سمیه هادی پور خراسان رضوی 108520 32780842
0 مرضیه عباسی خراسان رضوی 108521 32780850
0 مسعود دباغی خراسان رضوی 108522 32780869
0 سید رضا شبیری خراسان رضوی 108523 42533139
0 امیر محمد ملازاده چهارفرسخی خراسان رضوی 108528 --------
0 بهاره همتی تهران 108529 --------
0 سید فضل الله حسینی چاهگاهی چهار محال و بختیاری 108530 --------