لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1988 رسول وزیری بوشهر 23811 22510800
1986 صالح میرزایی تهران 7272 12505960
1985 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1977 سپهر مهذب اصفهان 2592 12521736
1976 نادر محمودی البرز 16854 12506427
1976 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1974 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1967 سعید بیرانوند لرستان 7233 12524832
1966 آروین ریاحی گلستان 34974 22564489
1961 محمد کریمی کردستان 4098 12539775
1958 غلامرضا برزگر اکبری قزوین 6363 12502162
1947 کیومرث عشقی کارثانی البرز 11697 12507768
1946 محمد مهدی فلاح سلوکلائی مازندران 1812 12513300
1945 سید کیان قریشی امیری تهران 114516 36757527
1942 شایان ایمن اصفهان 101173 42550025
1942 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
1937 رامتین قاسمی حاجی گیلان 3639 12546020
1935 سیده صبا جلالی مازندران 23466 22515682
1932 راستین خانجانی گیلان 102294 42566134