لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2203 رضا مشاطان البرز 1196 12506435
2203 بنیامین بابانیا گیلان 3882 12539392
2199 غلامرضا علیزاده فارس 24402 12503444
2198 شایسته قادرپور تهران 5394 12500747
2193 عبدالامیر خطیب زاده دوانی خوزستان 1195 12501450
2185 بهرنگ برزیگر گیلان 5223 12503835
2185 کاوه قاضی الشریف تهران 3504 12506028
2183 محمدرضا اپروز فارس 9711 12503100
2183 مجتبی ملکی البرز 3687 12515060
2179 آرمین خواجوی مازندران 9990 12503860
2171 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2167 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2165 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638
2162 سعید بنی رشید خوزستان 9465 12503959
2161 محمد رضا افشاری تهران 6048 12501263
2157 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037
2153 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
2153 محمد صادق نادری اصفهان 2145 12561380
2149 کیان مشمولی مازندران 2112 12513415
2147 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298