لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2171 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2167 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2165 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638
2162 سعید بنی رشید خوزستان 9465 12503959
2157 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037
2153 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
2153 محمد صادق نادری اصفهان 2145 12561380
2147 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298
2144 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
2143 سروش اثنی عشری گلستان 6726 12502138
2142 محمدمهدی چواری کرمانشاه 4020 12542563
2141 ایلیا زمردیان تهران 2325 12551805
2137 حمید دهقانی خراسان رضوی 5265 12500992
2134 ابوالفضل کاظمیان اسکی مازندران 1785 12539791
2134 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2129 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2121 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2119 ابراهیم حق شناس گتابی تهران 1020 12500828
2119 رضا روزبیان تهران 18867 12508012
2116 سعید خلیلی آذربایجان غربی 29091 12503495