لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2072 محمدرضا عابدی قزوین 3621 12530565
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2068 غلامحسین خسروانی اصفهان 8616 12589128
2068 سید مهدی حجازی تهران 5637 12506842
2057 حامد بهروزی مقدم کرمان 3474 12574392
2057 سید حسین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 8217 12502596
2051 پروا بهزاد نظیف گیلان 2817 12563790
2045 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
2044 مرتضی بشنیجی هرمزگان 1433 12546356
2043 شاهین جوانی قزوین 6546 12552658
2041 برسا تسلیمی گیلان 16704 12592986
2040 عارف براتیان گلستان 22773 12513210
2040 سورن بزرگی تهران 11541 12578487
2038 محمدرضا شهبازی قزوین 8991 12521930
2037 پویا محمدی ارباطی البرز 2085 12564184
2034 کوروش طوفانی تهران 1593 12541109
2033 کیارش گرایلی خراسان رضوی 3303 12556157
2032 مهدی بینائی تولائی خراسان رضوی 14439 12580481
2028 علی مجیدی شادان همدان 31305 22552960
2028 محمود اسکندری البرز 23184 12518263