لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2227 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2213 عبدالامیر خطیب زاده دوانی خوزستان 1195 12501450
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2211 امین چراغی البرز 10149 12524840
2211 محمد جواد نادری فارس 7086 12511196
2210 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2205 حمید رضا طهماسبی فارس 3192 12537527
2200 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766
2198 شایسته قادرپور تهران 5394 12500747
2196 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2194 بنیامین بابانیا گیلان 3882 12539392
2191 مانی جاهدی گیلان 3237 12572500
2185 کاوه قاضی الشریف تهران 3504 12506028
2183 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2181 امیر علی دلاوری همدان 3897 12521337
2180 محمدرضا قربانیان اله آباد خراسان رضوی 7740 12501565
2180 غلامرضا علیزاده فارس 24402 12503444
2178 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037