لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2217 نیما حسین زاده آذربایجان شرقی 8658 12505323
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2213 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2212 آنوشا مهدیان اصفهان 2706 12571490
2211 غلامرضا علیزاده فارس 24402 12503444
2211 مصطفی سخایی قم 6636 12512532
2209 امیر علی دلاوری همدان 3897 12521337
2208 علی رضا بساق زاده خوزستان 28659 22546731
2204 پدرام دلیری سوسفی قزوین 12327 12576450
2203 عبدالامیر خطیب زاده دوانی خوزستان 1195 12501450
2198 شایسته قادرپور تهران 5394 12500747
2194 سید محمد سادات نجفی تهران 15954 12501603
2191 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766
2190 سعید بنی رشید خوزستان 9465 12503959
2183 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638
2183 کاوه قاضی الشریف تهران 3504 12506028
2180 بنیامین بابانیا گیلان 3882 12539392
2180 محمدرضا قربانیان اله آباد خراسان رضوی 7740 12501565
2177 علیرضا آقایی اصفهان 2358 12509914