لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2099 رضا اخگری تهران 2589 12518344
2094 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2092 جواد لواسانی تهران 6456 12506923
2085 محمدرضا پورعراقیان مرکزی 2028 12507121
2084 فرشید زمانی اصفهان 6957 12504513
2079 محمد سینا کوروند همدان 3900 12553026
2077 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
2075 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2072 حمید شافعی کادیجانی تهران 12780 12502804
2070 حسین رستمی زنجان 29634 12529974
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2069 آرین قسمتی خراسان رضوی 2976 12539660
2068 حسین تقوی تهران 5772 12503070
2060 محمدمهدی چواری کرمانشاه 4020 12542563
2057 سید حسین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 8217 12502596
2056 کیوان انصاری نو تهران 9348 12532134
2053 ابوالفضل عابدی خراسان رضوی 6171 12502588
2051 پروا بهزاد نظیف گیلان 2817 12563790
2049 علیرضا مبارک نژاد گیلان 36102 22567828
2045 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710