لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سعید محمد رضایی مرکزی 19113 12598500
0 محمد حسین امجد خوزستان 107054 32766947
0 فاطمه اخروی آذربایجان شرقی 106132 42587417
0 سعید پاسار کرمانشاه 108998 36707082
0 فاطمه گرامی قزوین 108724 32799683
0 مرتضی سوری تهران 105222 32737548
0 شهناز صانعی چهار محال و بختیاری 111590 36711292
0 خدیجه زینوند لرستانی کیش 107116 32766530
0 سروش رحیمی طاقانکی خوزستان 101479 32769571
0 محمدرضا رهنمای نمین تهران 12228 22501053
0 نفی زرارعلی آذربایجان غربی 111428 32700881
0 محمدجواد محمدی فارس 109688 36700991
0 رویا رحمانی خوزستان 105194 32740328
0 جمال صداقت جو کهگیلویه و بویر احمد 38886 22595546
0 محمدرضا چاوشی مرکزی 110338 36702676
0 لیلا قره گوزلو البرز 112260 36728160
0 ساجده ثمری فارس 36942 22584218
0 ستایش پیری کیش 105791 32750420
0 سارا کاظمی فارس 25305 22519050
0 سحر قانع گیلان 21513 22507213