لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مرتضی سوری تهران 105222 32737548
0 شهناز صانعی چهار محال و بختیاری 111590 36711292
0 خدیجه زینوند لرستانی کیش 107116 32766530
0 علی نوروزی اختیار البرز 104566 32789122
0 حسین خباری خوزستان 104980 32740190
0 سروش رحیمی طاقانکی خوزستان 101479 32769571
0 محمدرضا رهنمای نمین تهران 12228 22501053
0 نفی زرارعلی آذربایجان غربی 111428 32700881
0 محمدجواد محمدی فارس 109688 36700991
0 رضا ملک لی زنجان 108282 32775679
0 رویا رحمانی خوزستان 105194 32740328
0 جمال صداقت جو کهگیلویه و بویر احمد 38886 22595546
0 محمدرضا چاوشی مرکزی 110338 36702676
0 ابراهیم حسین پور آذربایجان غربی 104734 36705160
0 ستایش پیری کیش 105791 32750420
0 عبدالرحیم آرام خوزستان 105024 32783221
0 سارا کاظمی فارس 25305 22519050
0 سحر قانع گیلان 21513 22507213
0 روشنک روشن طبری تهران 4905 12508560
0 رادین کریم پور مازندران 105992 36708062