لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 ابراهیم آبسالان ایلام 107953 32774419
0 محمدحسین کمالی کرمان 107955 32775865
0 بهروز نقدی تهران 107956 42518067
0 رضا قلی زاده تهران 107957 32731116
0 سعید خلجی تهران 107958 22553053
0 سمانه اکبری همدان 107960 32774427
0 محمد علیدادپور کرمان 107961 32775873
0 محمود مولویان کهگیلویه و بویر احمد 107963 32774435
0 سارا روشنی ایلام 107966 32774443
0 زهرا حسین پور سمنگانی تهران 107967 32774451
0 آرش انوریفر تهران 107970 32774460
0 محمد نوروزی ایلام 107972 12565792
0 محسن محبی فرد کرمان 107973 32751753
0 حسین پور زنگنه کرمان 107974 32755686
0 کوروش خلیلی البرز 107976 32774478
0 محمد سینا سامانی البرز 107978 32774486
0 خسرو دانیاری ایلام 107980 32774338
0 بهداد غلامی ایلام 107981 32774346
0 اکرم بکلو البرز 107982 42560004
0 قدرت الله غلامی ایلام 107983 32774354