لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آریا جنابی همدان 107917 42518822
0 رضا حاتمی ایلام 107923 32774923
0 الینا عظیمی شباب همدان 107918 32774931
0 رادین زمانی همدان 107919 32747314
0 علی آبادی پورسرائی همدان 107922 32774958
0 احمد علیدادپور کرمان 107924 32774966
0 زهرا افسران تهران 107925 32773595
0 رسول صفایی نمین تهران 107926 32771088
0 علیرضا عظیمی تهران 107927 22585940
0 عطاملک سلیمان پور آذربایجان غربی 107929 42543568
0 محبوب صادقی آذربایجان غربی 107930 42547229
0 آراز قاسمی آذربایجان غربی 107932 32770510
0 هیام محمودی هرمزگان 107936 32774974
0 علی نکونام تهران 107938 32774982
0 هادی زمان زاده آذربایجان غربی 107941 32774990
0 صفا میری خوزستان 107944 32774729
0 محمد افشاری پور کرمان 107945 22598812
0 غزل افشاری پور کرمان 107946 32774737
0 محمد رضائی رادفر همدان 107949 32774753
0 محمد آیت اللهی تهران 107952 32774400