لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 عرفان شاکری خراسان رضوی 107680 32768770
0 آناهیتا قاسمیان قادی مازندران 107684 32768796
0 ایلیا نام آور آذربایجان غربی 107691 32768559
0 ایلیا روایه آذربایجان غربی 107692 42534518
0 فردین منداحکی آذربایجان غربی 107693 32768710
0 امیرحسین مغیثی آذربایجان غربی 107695 32768648
0 امیرحسین جلفایی آذربایجان غربی 107697 32768656
0 پوریا راحمی خراسان رضوی 107701 32768664
0 ابوالفضل حقی خراسان جنوبی 107706 --------
0 امیر حسین خلیلی تنها خراسان جنوبی 107708 --------
0 امیرحافظ کریم نژاد آذربایجان غربی 107713 32768680
0 وحید حسین زاده آذربایجان غربی 107714 32768699
0 آرمیتا کمری کرمانشاه 107717 32768702
0 دانیال یوسفی خراسان جنوبی 107720 --------
0 محمد طالبی خراسان جنوبی 107721 --------
0 آرام دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 107723 32708408
0 آرمین دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 107724 32703074
0 الهام رضایی چهار محال و بختیاری 107728 42567564
0 امیر متین کاری پایهان خراسان جنوبی 107736 --------
0 آناهیتا مقصودی البرز 107741 --------