لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 الیاس میرزائیان خراسان رضوی 107227 --------
0 مدینه علایی کیش 107229 --------
0 باربد حقانی خراسان رضوی 107232 --------
0 راشین فرجی خوزستان 107234 --------
0 حسین فرجی خوزستان 107235 --------
0 عبدالرضا افشاریان زاده مرکزی 107237 32759746
0 نوراله بیرانوند کیش 107238 --------
0 زهره رنجبر کیش 107241 32759754
0 متین انصاری مازندران 107242 32756240
0 سید ماتیار هاشمی میری مازندران 107243 32759762
0 محمدرضا رفعت طالبی مازندران 107244 32759770
0 رهام غلامی مازندران 107245 32759789
0 وحید فرجی مازندران 107246 32759797
0 شهرام بائی مازندران 107248 --------
0 محمد ابراهیم عسکری مازندران 107249 --------
0 امیر دانیال اوجی کیش 107257 --------
0 الهام بابانژاد مازندران 107267 42515610
0 سیما شایگان فر کیش 107274 --------
0 فاطمه اکبری تهران 107277 32759720
0 علی معیلی مازندران 107280 --------