لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 خسرو محمودی فارس 107189 --------
0 بتول نیرومند تهران 107190 --------
0 مصیب محمدپور فارس 107191 --------
0 روح اله یساری خوزستان 107195 --------
0 امیررضا رضایی ایلام 107196 --------
0 محسن برفی نژاد خوزستان 107197 --------
0 سارا خطیب زاده دوانی خوزستان 107198 --------
0 امین علوی خوزستان 107199 --------
0 آزاده حبیبی خوزستان 107200 --------
0 مهدی خلیلی مازندران 107201 --------
0 علی رضا برفی نژاد خوزستان 107202 --------
0 امیرحسین فارسیان مطلق خراسان رضوی 107204 --------
0 آرش برنتی مازندران 107205 --------
0 ابوالفضل شاهسونی فارس 107208 --------
0 حسین عطرچیان تهران 107210 42504228
0 بیتا عرشی اردبیل 107214 --------
0 آیسان اردوخانی رودکی کیش 107222 --------
0 فاطمه نقشبندی کیش 107223 --------
0 فرزانه اسماعیلی کیش 107224 --------
0 سید محمد مهدی صدر بلوریان خراسان رضوی 107226 --------