لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 حمید الوندی همدان 106385 --------
0 سعیده سعادت علی قیارلو فارس 106386 --------
0 محمد روزی طلب فارس 106387 --------
0 زهرا آقایی فارس 106388 --------
0 ایمان پاپری فارس 106390 --------
0 زهرا تقدس فارس 106391 --------
0 فرزانه ملکی فارس 106393 --------
0 صهیب فخری فارس 106396 --------
0 علیرضا درستکارکلرمی تهران 106400 --------
0 کوروش حاج بابایی کیش 106401 --------
0 ارمین برادران نقشینه اصفهان 106402 --------
0 میلاد فراش مازندران 106404 --------
0 محمد شرفی خوزستان 106405 --------
0 سارا شرفی خوزستان 106406 --------
0 امیرحسین بهبهانی اصفهان 106407 --------
0 ستاره قادری مازندران 106408 --------
0 عبدالطیف لطیفی کیش 106410 --------
0 سید علی خاتم نژاد پاکزاد تهران 106411 --------
0 سیدعلی یزدی نژاد تهران 106420 --------
0 تورج پروین خوزستان 106422 42536588