لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2161 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037
2160 رضا سجادی حفظ آباد تهران 121563 12501271
2159 محمدمیران خادمی تهران 6444 12503550
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2148 محمد صادق نادری اصفهان 2145 12561380
2146 علی عابدی گلستان 14034 12503312
2144 رضا رضایی ساروی تهران 121708 12500127
2141 علیرضا آقایی اصفهان 2358 12509914
2141 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874
2138 افشین مقدمیان آذربایجان شرقی 6552 12503886
2135 بهرنگ برزیگر گیلان 5223 12503835
2131 علی رضا سالمی فارس 15438 12552470
2129 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2126 محمدامین اسماعیل نژاد تهران 31047 12519430
2121 سینا قاسمی نیک فارس 15804 12591521
2121 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2120 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2117 ارشیا محمدیان سیچانی اصفهان 100438 42593182
2115 مبین توانا گلستان 12297 12512605