لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2156 پرویز خزاعی خراسان رضوی 21456 22507094
2156 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2136 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2135 مجتبی چیذری تهران 19923 12525766
2124 رضا مهدوی قزوین 17169 12595926
2117 محمدرضا اپروز فارس 9711 12503100
2110 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2110 امیر ملکی البرز 2025 12502413
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502
2105 مصطفی مرادی قم 1069 12507806
2099 رضا اخگری تهران 2589 12518344
2094 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2092 جواد لواسانی تهران 6456 12506923
2091 علی امیری تهران 6501 12505641
2089 علی اسدی آهنگر کلائی مازندران 6009 12510025
2084 فرشید زمانی اصفهان 6957 12504513
2079 محمد سینا کوروند همدان 3900 12553026
2078 مهرداد پهلوان زاده تهران 28998 12504270
2075 آرتین اشرف فارس 23238 22514805