لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2237 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090
2234 حسن مهدوی قزوین 15486 12580120
2232 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2224 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766
2220 هادی قربانی تهران 5895 12502910
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979
2213 امیر علی دلاوری همدان 3897 12521337
2211 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2209 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2205 مبینا علی نسب علمداری مازندران 3417 12528897
2204 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2203 رضا مشاطان البرز 1196 12506435
2203 بنیامین بابانیا گیلان 3882 12539392
2198 شایسته قادرپور تهران 5394 12500747
2193 عبدالامیر خطیب زاده دوانی خوزستان 1195 12501450
2185 بهرنگ برزیگر گیلان 5223 12503835
2185 کاوه قاضی الشریف تهران 3504 12506028
2183 محمدرضا اپروز فارس 9711 12503100
2183 مجتبی ملکی البرز 3687 12515060