لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2271 نیما حسین زاده آذربایجان شرقی 8658 12505323
2270 محمدرضا اصغرزاده مازندران 4647 12513156
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2268 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2267 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638
2264 سید هادی خوشکلام گیلان 3210 12508764
2263 عامر امینی کیاسری مازندران 2220 12501573
2261 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2260 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2255 غزل حکیمی فرد تهران 2568 12506540
2254 آرمین خواجوی مازندران 9990 12503860
2252 میلاد سالار مازندران 6381 12504173
2251 میترا حجازی پور خراسان رضوی 5346 12505951
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2246 آرش روغنی البرز 2748 12501034
2244 علی فقیرنواز گیلان 4995 12510190
2243 مهدی ماموری تهران 105306 12500178
2241 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2233 شاهین ساده گیلان 5418 12503924
2232 امیرمحمد حمیدی مرکزی 1779 12563285