لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2286 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2282 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2280 سید محراب خوشکلام گیلان 3210 12508764
2278 علیرضا دلیر تهران 9939 12507741
2277 آرش روغنی البرز 2748 12501034
2277 میترا حجازی پور خراسان رضوی 5346 12505951
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2265 غزل حکیمی فرد تهران 2568 12506540
2264 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2259 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2251 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2239 رضا مشاطان البرز 1196 12506435
2239 امین چراغی البرز 10149 12524840
2237 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090
2234 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2233 مهدی نیکوکار ایلام 29208 22552987
2226 امیر محمد سوزنکار گیلان 4986 12503029
2222 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2217 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555