لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2144 رضا رضایی ساروی تهران 121708 12500127
2143 علی عابدی گلستان 14034 12503312
2143 هوتن اتحادی البرز 6414 12501395
2141 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2138 افشین مقدمیان آذربایجان شرقی 6552 12503886
2131 علی رضا سالمی فارس 15438 12552470
2131 سبحان زحمتی خراسان رضوی 15894 22506985
2129 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2121 سینا قاسمی نیک فارس 15804 12591521
2121 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2120 بهرنگ برزیگر گیلان 5223 12503835
2112 آرتین دولتی گیلان 41814 42503205
2111 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2106 حسین نیک پور قنواتی خوزستان 9501 12507067
2105 مهدی خادمی فارس 31236 22552170
2101 سیده پریماه جلالی مازندران 4368 12561991
2101 سعید پیرملکی خراسان رضوی 15054 12502995
2100 ابوالفضل کاظمیان اسکی مازندران 1785 12539791
2100 پارسا خالصی فارس 2406 12557951
2094 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095