لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2212 آنوشا مهدیان اصفهان 2706 12571490
2211 مصطفی سخایی قم 6636 12512532
2189 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766
2165 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2159 رضا روزبیان تهران 18867 12508012
2156 علی عابدی گلستان 14034 12503312
2156 ماهان رمضانی طشی گیلان 3453 12572713
2156 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2136 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2135 مجتبی چیذری تهران 19923 12525766
2123 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2117 مهیار نجفیان پور البرز 18621 12512087
2110 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502
2107 حسن مهدوی قزوین 15486 12580120
2105 محمد جواد خورشیدی مازندران 31182 22552588
2104 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2100 پارسا خالصی فارس 2406 12557951