لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سید امیر مهدی نواب کیش 105803 --------
0 مهرسام محمودجانلو مازندران 105804 --------
0 اسمعیل احمدی زیروانی مازندران 105810 --------
0 رضا نورمحمدی کیش 105815 --------
0 یسنا ملیکی آذربایجان شرقی 105816 --------
0 آوا بهرامی فارس 105817 --------
0 راستین بلندهمت فارس 105818 --------
0 امیر علی پیشقدم فارس 105819 --------
0 پارمیدا همایون فارس 105820 --------
0 نیایش توکلی فارس 105821 --------
0 امیرحسین گهرنژاد فارس 105822 --------
0 آتیلا احمدزاده فارس 105823 --------
0 پارسا مستقیمی فارس 105824 --------
0 علی مرزبان فارس 105825 --------
0 علیرضا خوش منظر فارس 105826 --------
0 پارمیس نورین کیش 105828 --------
0 باران زمانیان کیش 105829 --------
0 ثمین سلمانی آذربایجان شرقی 105835 32739877
0 نگار سرلک کیش 105836 --------
0 سالار حسین زاده مازندران 105837 --------