لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 رومینا براتلو کیش 105746 --------
0 صالح کیانی هرچگانی چهار محال و بختیاری 105765 --------
0 علی عطا اعتمادی اصل آذربایجان شرقی 105767 --------
0 پارمیس ملک محمدی کیش 105768 --------
0 سمر اعلائی کیش 105769 --------
0 امیرعلی راعی مازندران 105770 --------
0 دیانا امانی همدان 105771 32726856
0 ریحانه فرهادی کیش 105773 --------
0 بهرام ابراهیم پور مازندران 105774 --------
0 محمدحسین فریبا همدان 105775 --------
0 بهبد عزیزخانی همدان 105776 --------
0 علیرضا رشیدی همدان 105777 --------
0 نگین حقیقت پرس پیشخانی کیش 105783 --------
0 ستایش پیری کیش 105791 --------
0 بنیامین میرشکار گلستان 105793 32745133
0 نیما نورائی سمنان 105795 42557194
0 الهام کریمی اصفهان 105797 --------
0 نگار نیری آذربایجان شرقی 105799 32727216
0 زهرا قربانی آذربایجان شرقی 105800 12535605
0 امیر علی لمبری آذربایجان شرقی 105802 42563410