لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آراز اجلالی تهران 123421 --------
0 مهدی ربیعی تهران 123511 --------
0 علی ابراهیمی تهران 122368 --------
0 رهام عزیززاده تهران 124224 --------
0 محمدامین آزاد اصفهان 109517 --------
0 منصور بغیار اردبیل 105679 --------
0 ابوالفضل چرخنده تهران 122146 --------
0 شاهرخ یوسفی تهران 123422 --------
0 محمد مهدی بالوئی تهران 117135 --------
0 کوروش پورجهانگیری پیله رود تهران 121482 --------