لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سیدمحمدحسین مولائی اردبیل 120805 --------
0 امیرحسین دبیری لرستان 120199 36778311
0 فرزاد ولی زاده سیستان و بلوچستان 120603 --------
0 امیرحسین خدادادی تهران 117295 --------
0 آیناز خدادادی خوزستان 120852 --------
0 آریا کاویانی کرمان 124054 --------
0 ایناز نامنی خراسان رضوی 119667 --------
0 بهار میرجلیلی یزد 120107 36792594
0 امیرمهدی افشاری پور کرمان 116096 36759040
0 امیر محمد افشاری پور کرمان 115346 36758965
0 امیرحسین عشقی اصفهان 122966 --------
0 نسترن جسمانی تهران 124230 --------
0 محمد دهقانی قم 119699 --------
0 مانیا محمدی تهران 119746 --------
0 عرفان حسینی رنجبر کرمان 116062 --------
0 پژمان مقیمی سیستان و بلوچستان 124638 --------
0 فاطمه شمشاد خراسان رضوی 123193 --------
0 مسعود سوختانلو خراسان رضوی 122539 --------
0 علی درگاهی ایلام 124301 --------
0 محمد معین امینی تهرانی خراسان شمالی 112827 36730262