لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 اسماء مصطفائی درمیان خراسان جنوبی 123303 --------
0 وحید جعفری صادق آباد کرمان 122415 --------
0 امیرعلی رمضانی خراسان شمالی 124407 --------
0 محمد مهدی بدیع‌زاده قم 119510 --------
0 علی براتی تهران 124114 --------
0 محمد جواد نصیری قم 121230 --------
0 فاطمه امینی سمنان 121853 --------
0 مه سیما رنجکش اصفهان 120629 --------
0 محمد رضا خودستان هرمزگان 120074 --------
0 درسا سنجری باجگیران خراسان رضوی 123423 --------
0 یاسین جمالیزاده خراسان رضوی 122900 --------
0 آیسا قادرزاده هرمزگان 119597 --------
0 مجتبی انتظاری آذربایجان شرقی 120888 --------
0 محمد کیان مرادی طادی تهران 121500 --------
0 رها شالی مرکزی 123532 --------
0 یوسف محمدی تهران 120827 --------
0 پوریا کامیابی اصفهان 124643 --------
0 متین طهماسبی ثمرین تهران 121156 --------
0 دینا حاجی صادقیان اصفهان 119603 36773840
0 آرتا کریمی هرمزگان 122233 --------