لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 رامیار بنی عامریان تهران 122396 36751855
0 حسین یارمحمدی خوزستان 119827 --------
0 محسن عزیززاده لرستان 35127 22590587
0 محمدرضا سرگزی زاده سیستان و بلوچستان 122036 --------
0 رادین احمدی زنجان 120936 --------
0 جلال بلوچ اصفهان 122801 --------
0 سید امیررضا رضوان آذربایجان شرقی 119567 --------
0 اسحاق حقیقی کهگیلویه و بویر احمد 123199 --------
0 رومینا بنی عامریان تهران 116120 36751863
0 محمدرضا پاسیار کهگیلویه و بویر احمد 118899 --------
0 محمدصالح شعبانی فرد گلستان 118219 --------
0 فرهود حدادی تهران 123565 --------
0 فائزه صفری کرمانشاه 119927 --------
0 امیرحسین نظرپور سکه خراسان شمالی 124409 --------
0 امیرعلی خراسانی کرمان 121796 --------
0 محمدمهدی امیری راد قم 119762 --------
0 علیرضا علی زاده فلاح کرمان 10512 22528261
0 ابوالفضل امیری خراسان رضوی 122489 --------
0 آراد قاسمی تهران 124299 --------
0 محمد علی کولی وند تهران 119442 36776726