لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 عماد برتاک تهران 122955 --------
0 عرفان علیایی فارس 117212 --------
0 ساجد غفاری کردستان 115136 36798924
0 نگین شعبانپور کرمان 124501 --------
0 علی مختارزاده آذربایجان غربی 120592 --------
0 پوریا قربانی حسن خراسان شمالی 123213 --------
0 کیارش شیخی کهگیلویه و بویر احمد 123771 --------
0 محمدرضا احتشام پور خراسان رضوی 123261 --------
0 محمد علامه خراسان رضوی 116633 --------
0 آرشام بخشی اصفهان 120418 --------
0 فریده حیدربیگی فارس 118151 --------
0 آرتین احمدی زنجان 120934 --------
0 فاطمه زهرا غیاثی نژاد کرمان 124055 --------
0 محمدمهدی مردانی بلداجی چهار محال و بختیاری 123813 --------
0 ابوالفضل پاپی سالاروند اصفهان 122652 --------
0 زینب بابایی اصفهان 122980 --------
0 پونا بینایی کهگیلویه و بویر احمد 119569 --------
0 علی تاجیک قم 121602 --------
0 شایان قائدامینی اصفهان 123799 --------
0 مهدی طهماسبی کرمان 124027 --------