لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مهدی صبوری نیر اردبیل 123310 --------
0 حدیث کیوانی بروجنی چهار محال و بختیاری 120165 --------
0 عالیه ایلخانی زاده منش هرمزگان 123823 --------
0 امیرحسین زاده عباس خراسان رضوی 121668 --------
0 نازنین یزدی تهران 104291 32752733
0 سعید علی اشرفی تهران 123561 --------
0 طاهاحسین سلامی زنجان 119354 --------
0 سمانه مرزبانی تهران 120066 --------
0 محمد علی حیدری نسب لرستان 119892 36778095
0 ابوالفضل فلاحت پیشه کهگیلویه و بویر احمد 119615 --------
0 فاطمه اباذری کرمان 110079 36706523
0 فاطمه کمالی هرمزگان 119623 --------
0 محمد پارسا پیشه ور تهران 124331 --------
0 ابراهیم طاهرزاده هرمزگان 122548 --------
0 مهرسام محمدزاده خوزستان 122615 --------
0 یاسین جباری آذربایجان غربی 122507 --------
0 مریم باقرزاده فارس 118046 --------
0 سارا اسمعیل نژاد البرز 119894 --------
0 علی نیک زاد مازندران 121325 --------
0 امین خزالی خوزستان 124503 --------