لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 حمید طلوعی اصفهان 119856 --------
0 سید ارسلان شمس آبادی تهران 123452 42543118
0 آریا شاهین زاده تهران 123092 42705037
0 نیوشا ادیب باسمنج تهران 124448 --------
0 مهدی مرشدی اصفهان 112644 36778923
0 امیررضا قیصری تهران 124831 --------
0 محمدرضا قیصری تهران 124832 --------
0 پارسا صباحی تهران 117729 --------
0 امیرحسین علیخانی اصفهان 123291 --------
0 ابوالفضل بهلولی خراسان رضوی 123343 --------
0 محمد رضا شادمانی فارس 121722 36780103
0 محمد رضا جعفری محمد اباد کرمان 121245 --------
0 شایان بامدادی تهران 117898 36799769
0 امیر ارسلان علیقلی تهران 123528 42712742
0 کسرا عبدالله نژاد آذربایجان غربی 121766 --------
0 امیررضا شادمانی فارس 103468 36704644
0 محمدرضا گلابی کهنه شهری آذربایجان غربی 121477 --------
0 سلما باقری کندری تهران 123921 --------
0 سبحان شایان اصفهان 120631 --------
0 محمدحسن روشن قم 123874 --------