لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مومن معتمد فارس 104637 --------
0 مهدیار فرهنگ فلاح البرز 104638 --------
0 شایان قشقایی فارس 104639 --------
0 ایلیا قربانی راد البرز 104640 --------
0 دانیال محمودی البرز 104641 --------
0 بنیامین محمودی البرز 104642 --------
0 امیرعلی محمدی البرز 104643 --------
0 امیرارسلان اکبرآبادی خراسان رضوی 104644 --------
0 ترنم شریفی سندی البرز 104645 --------
0 محمدرضا دهقان البرز 104646 --------
0 سورنا آزاده نمینی خراسان رضوی 104647 --------
0 کوروش سیاح رفیعی البرز 104648 --------
0 کیان قربانی البرز 104649 --------
0 سونیا عظیم زاده اقدم البرز 104650 --------
0 بردیا ارباب تفتی البرز 104651 --------
0 یکتا ساسانی البرز 104652 --------
0 امیرمهدی حاتمی البرز 104653 --------
0 امیررضا زنگوئی دوم البرز 104654 --------
0 رادین اختری راد البرز 104655 --------
0 امیرحسین آقاجری البرز 104656 --------