لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 داریوش جهاندیده فارس 104614 --------
0 وانیا گامور بندری خوزستان 104615 --------
0 پارسا عبدی نژاد تهران 104616 --------
0 سام لجم اورک البرز 104618 --------
0 درسا کافیان البرز 104619 --------
0 سیده سارینا حسینی البرز 104620 --------
0 آرمین احمدی البرز 104621 --------
0 محیصا اصل فلاح البرز 104622 --------
0 پوریا یعقوبی البرز 104623 --------
0 پریا دادوند آذربایجان غربی 104624 --------
0 مهران پیروزنیا البرز 104625 --------
0 حمید بابامرادی تهران 104626 --------
0 هومان عیسی زاده مازندران 104627 82
0 محمد حسن نتاج کردی مازندران 104628 83
0 مجتبی قلی پور مازندران 104629 84
0 زینب دهقان طرزجانی تهران 104630 --------
0 علی مولی زاده خوزستان 104631 --------
0 مانیا مرادی البرز 104632 --------
0 سعید آتش تر فارس 104635 --------
0 نیاز اسکندری البرز 104636 42524504