لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 رادین خواجه نصیری تهران 105285 --------
0 محمد امین مهری خراسان رضوی 105286 --------
0 مهیار دلبری خراسان رضوی 105287 --------
0 پوریا بینقی خراسان رضوی 105288 --------
0 مجتبی ایزدی کیا خراسان رضوی 105289 --------
0 سبکتکین جبرائیلی آذربایجان غربی 105291 --------
0 فریاد فیوج کردشت آذربایجان غربی 105292 --------
0 شاپور نعمتی خراسان رضوی 105295 --------
0 فاطمه حورا مرزبان مازندران 105296 --------
0 محمود رحیمیان منفرد تهران 105298 --------
0 محمدمهدی کروکی نسب کرمان 105303 --------
0 مهدی ماموری تهران 105306 12500178
0 مهدی جواهری خراسان رضوی 105309 --------
0 علی روئین اهلی هرمزگان 105310 --------
0 پرهام نورمحمدی ارانی تهران 105313 --------
0 سید آرین شهرام تهران 105314 --------
0 امیر حسین آقا زاده تهران 105315 --------
0 ماهان رضایی تهران 105316 --------
0 فرید فکر آور تهران 105317 --------
0 رادین کشاورز تهران 105318 --------