لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آرمیتا مجیدی سکانی آذربایجان غربی 104921 --------
0 کارینا عثمانی آذربایجان غربی 104922 --------
0 کیانا عثمانی آذربایجان غربی 104923 --------
0 رحمان محمد رضایی مازندران 104931 90
0 سید امیر مهرداد تهران 104934 --------
0 محمد رضا ونائی همدان 104940 42553393
0 سپهر تیموری تهران 104941 --------
0 امیر رضا حبیبی تهران 104942 --------
0 سید علی سعادتی تهران 104943 --------
0 امین ناصری تهران 104944 --------
0 آرمین جعفری همدان 104945 42576814
0 رضا گله دار خوزستان 104946 --------
0 سورنا دالوند لرستان 104950 --------
0 حکمت اله دالوند لرستان 104951 --------
0 سودابه ترکزبان همدان 104952 --------
0 فرزاد شجاعی نژاد همدان 104953 --------
0 دانیال کلانتری مازندران 104956 92
0 امیر محمد عطاردی خراسان رضوی 104965 --------
0 علیرضا ادیبی خراسان رضوی 104966 32708653
0 ایلیا آرئین خراسان رضوی 104967 --------