لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 حانیه کمالی اصل تهران 104368 --------
0 امیرحسین حسام پور فارس 104371 --------
0 محمدرضا غواصیه فارس 104372 --------
0 آرین بمانا فارس 104373 42566509
0 علیرضا شادی فارس 104376 --------
0 اسماعیل غفارپور آذربایجان شرقی 104378 42558344
0 مجتبی علی پور فارس 104379 --------
0 َعلی حشمتی فارس 104380 --------
0 امیرحسین محمدی فارس 104381 --------
0 زهرا نعمت اللهی فارس 104382 --------
0 زکیه افسری فارس 104383 --------
0 النا زارع فارس 104384 --------
0 ثریا حسن زاده بنام تهران 104385 --------
0 ربابه طبری تهران 104386 --------
0 محمد مهری پیله سوار مازندران 104388 72
0 مهدی دادور تهران 104389 --------
0 مجتبی اباذری محمودابادی کرمان 104391 --------
0 کیارش عظیم نژاد کرمان 104392 --------
0 امیر طاها گلسرخی کرمان 104393 --------
0 علی حسنی بی بی حیات کرمان 104394 --------