لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 محمود جهانگیری هرمزگان 104879 --------
0 بنیامین آرمات هرمزگان 104880 --------
0 محمدسعید زحمت کش فارس 104881 32711697
0 پرهام حامدپور هرمزگان 104882 32724357
0 محمد یوسف رضا دادی درخت بید هرمزگان 104883 --------
0 سعید شاهمرادی هرمزگان 104884 --------
0 آرزو رضاخانی مازندران 104885 --------
0 محمود دهقانی حنیفه زنجان 104887 --------
0 علیرضا محمدی زنجان 104888 --------
0 رحمت الله احمدپور اصفهان 104889 12517739
0 افشین سهرابی هرمزگان 104896 --------
0 قاسم مرتضوی خوزستان 104898 42536090
0 ساغر رامیار آذربایجان شرقی 104902 --------
0 مهراب بوژمهرانی خراسان رضوی 104905 --------
0 محمدصدرا شجاعی نژاد همدان 104907 42553377
0 آلا بیگی پور آذربایجان غربی 104910 --------
0 سام نوذرنژاد مازندران 104911 --------
0 مهراد ذاکری هوشیار مازندران 104912 --------
0 آراد مهری مازندران 104913 --------
0 میسا عسگری مرکزی 104917 --------