لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 کمیل ریاحی کفتر کاری گلستان 103563 32729766
0 وانیا اصلاحی تهران 103564 --------
0 آرین شکرگزار تهران 103566 --------
0 نیما ناظری تهران 103567 --------
0 هیراد عربی تهران 103568 --------
0 بابک اژدر مشگین شهر اردبیل 103569 --------
0 محمدمهدی مشهد مرداسی خوزستان 103571 --------
0 فاطمه لافی پور خوزستان 103573 --------
0 دانیال لطیفی تهران 103575 --------
0 درسا مکوندی خوزستان 103576 --------
0 صفا عطوفی تهران 103577 --------
0 متین عطوفی تهران 103578 --------
0 کسرا لرکی خوزستان 103580 --------
0 ستار ستاری تربی آذربایجان شرقی 103584 32727860
0 بیژن راست بود اصفهان 103585 --------
0 روح اله صالحی اصفهان 103586 --------
0 سعیدرضا ابوالحسنی خوزستان 103587 32754027
0 امین فرح آبادی تهران 103589 --------
0 عسل طالبیان زاده خوزستان 103590 --------
0 ترنج فیروز بخت تهران 103591 --------