لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 علی اکبر حسن پوربورخیلی مازندران 103541 44
0 کیارش علی پور تهران 103542 --------
0 بهراد حشدری تهران 103544 --------
0 آیلین وهابی نژاد تهران 103545 --------
0 هلینا بیگدلی تهران 103546 --------
0 فرنگیس شاه سنائی اصفهان 103547 --------
0 مهدی بیگدلی تهران 103548 --------
0 پریسا محمد رضائی اصفهان 103549 --------
0 زهرا احمدیان اصفهان 103550 --------
0 فروغ تخشا اصفهان 103552 --------
0 شهریار شفیعی گلستان 103691 42566819
0 فرنود عابدینی سنسنی تهران 103553 --------
0 ندا سرحدی اصفهان 103554 --------
0 امیر حسین قاسمی تهران 103555 --------
0 مریم خداشناس فیروزابادی یزد 103556 --------
0 فرزاد صالحی تهران 103557 --------
0 درو نظریان تهران 103558 --------
0 روژینا آفرین محمدزاده مازندران 103559 --------
0 سانیا قبادیان تهران 103560 --------
0 عماد عالی نژاد گلستان 103561 32729685