لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سلمان سوکی تهران 117174 --------
0 سید مهدی هاشمی زنجان 118075 12525499
0 الهه موسس فر تهران 117585 --------
0 امیررضا پاکدل حسینی تهران 119013 --------
0 آرش معطی تهران 111740 36720208
0 محمدامین آزاد اصفهان 109517 --------
0 محمد مهدی بالوئی تهران 117135 --------
0 کریم اناری تهران 118916 --------
0 سعید عزیزی تهران 118735 --------