لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 متینه نحوی مرکزی 8130 12573671
0 ایلیا نصراللهی مرکزی 116178 36757314
0 ابوالفضل صیادی تهران 114395 --------
0 محمد پارسا محمودی مرکزی 111607 36717428
0 مبین بهنورد کردستان 101049 32708920
0 مانی نانوا کردستان 103697 32726929
0 کانی حسامی کردستان 101543 32709013
0 ناصر پوینده کردستان 114028 --------
0 منصور رستم زاده کردستان 115362 --------
0 آرتین رحیمی کردستان 19602 22500162
0 سینا بیدمشکی همدان 120414 --------
0 ژیوان پوینده کردستان 119754 --------
0 محمد امین مرادی همدان 100339 32781482
0 حسین رستمی یزد 101502 32741715
0 میثم بالا ایلام 101220 --------
0 ولی اله فرضی ایلام 118962 --------
0 علیرضا معارف وند همدان 114252 --------
0 آرمین سهیلیان همدان 120127 --------
0 مهزیار محمدی مرکزی 114463 36758817
0 سمیرا صادقی کردستان 106860 32718802