لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 هستی پارسایی فارس 120717 --------
0 مریم دادی زاده هرمزگان 110607 36719706
0 هوشنگ بسطامی جو کهگیلویه و بویر احمد 109468 32795653
0 بهار عربلو خوزستان 117480 --------
0 تارخ صفری کهگیلویه و بویر احمد 119136 --------
0 حسن زارعی هرمزگان 115469 --------
0 حسین انصاری هرمزگان 27645 22537252
0 سمیه عامری هرمزگان 118561 --------
0 حمید سلامتی هرمزی هرمزگان 121966 --------
0 کیوان غریب پور هرمزگان 118077 --------
0 علی جاودان هرمزگان 115645 --------
0 عیسی نوروزی هرمزگان 30576 22560750
0 سعید حدادی گورزانگی هرمزگان 31092 22563679
0 کاظم سلمانی پیش هرمزگان 121937 --------
0 زینب جباری هرمزگان 105763 --------
0 تبسم آسمان دره هرمزگان 110606 42582377
0 هلیا عبدلی قلعه کرمانشاه 118432 --------
0 محمدسام غلامی همدان 105832 32746989
0 امین ملکی دهکبودی کرمانشاه 5745 22500014
0 باربد نصرالله پور کیش 120121 --------