لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آرش عبداله دیزآوندی فارس 113857 --------
0 منوچهر منوچهری هرمزگان 27744 22537511
0 آرتین حسنی نیا تهران 115785 36759406
0 عزت الله اسدی زاده قرجلو فارس 120854 --------
0 طیب مقدم فارس 118023 --------
0 علی کشاورز فارس 102088 32781849
0 پارسا هاشمی فارس 114670 36757934
0 احمد بنی هاشمی فارس 120664 --------
0 مهرسا احراری فارس 121967 --------
0 امیررضا اباذری نژاد فارس 113861 --------
0 یکتا میرزائی هرمزگان 118729 --------
0 کارن عقیلی ساحلی هرمزگان 121968 --------
0 امیرعلی جاودان هرمزگان 120755 --------
0 ابتسام ابراهیمی فارس 117982 --------
0 قادر زارع فارس 119028 --------
0 محمودرضا رودبار فارس 32421 12521876
0 سید امیرمحمد نظری کهگیلویه و بویر احمد 120513 --------
0 ندا سروش حقیقی فارس 117204 --------
0 تمنا یگانه هرمزگان 119651 --------
0 محمدامین نیرومند فارس 101813 --------