لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 هوشنگ بسطامی جو کهگیلویه و بویر احمد 109468 32795653
0 بهار عربلو خوزستان 117480 --------
0 تارخ صفری کهگیلویه و بویر احمد 119136 --------
0 مصطفی بختیاری هرمزگان 103852 --------
0 حسن زارعی هرمزگان 115469 --------
0 حسین انصاری هرمزگان 27645 22537252
0 کیوان غریب پور هرمزگان 118077 --------
0 آرش ارجمند هرمزگان 114055 32750765
0 علی جاودان هرمزگان 115645 --------
0 عیسی نوروزی هرمزگان 30576 22560750
0 مصطفی احمدی هرمزگان 113031 36733687
0 سعید حدادی گورزانگی هرمزگان 31092 22563679
0 زینب جباری هرمزگان 105763 --------
0 تبسم آسمان دره هرمزگان 110606 42582377
0 هلیا عبدلی قلعه کرمانشاه 118432 --------
0 سینا موسی نژاد ایلام 113908 --------
0 محمدسام غلامی همدان 105832 32746989
0 اشکان شعبانی کرمانشاه 116724 --------
0 آرشا الماسی ایلام 112918 36732176
0 ایلیا رسنی کردستان 115885 36758663