لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2361 امیر باقری تهران 1042 12500283
2353 علی راستبد گیلان 5712 12567477
2351 امیر ملاحی گلستان 100753 12500577
2333 مبینا علی نسب علمداری مازندران 3417 12528897
2330 سید حامد موسویان شب گرد گیلان 2484 12501930
2330 امید نوروزی تهران 6252 12501190
2329 مرتضی محجوب زردست تهران 5232 12500798
2327 بردیا دانشور تهران 6474 12576468
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2317 آریا امیدی خالکی گیلان 2718 12508780
2317 شجاعت قانع گرده تهران 5988 12500313
2316 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2311 محمد اکبری گلوردی مازندران 9813 12513121
2307 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2305 آتوسا پورکاشیان تهران 6669 12502014
2302 کیهان هنری تهران 7305 12505463
2301 محمدمیران خادمی تهران 6444 12503550
2296 عامر امینی کیاسری مازندران 2220 12501573
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2292 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084