لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2319 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2317 شجاعت قانع گرده تهران 5988 12500313
2298 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2279 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2278 علیرضا دلیر تهران 9939 12507741
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2264 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2255 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2234 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2222 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2217 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2217 نیما حسین زاده آذربایجان شرقی 8658 12505323
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 علی رضا بساق زاده خوزستان 28659 22546731
2214 مهدی نیکوکار ایلام 29208 22552987
2213 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2212 آنوشا مهدیان اصفهان 2706 12571490