لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2243 بابک خاقانی تهران 23928 12502839
2227 ارشیا محمدیان سیچانی اصفهان 100438 42593182
2227 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2222 محمد متین شمس مازندران 31206 22552634
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 احمد ابراهیمی بوشهر 37587 12502979
2185 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2181 مصطفی سخایی قم 6636 12512532
2180 محمدرضا قربانیان اله آباد خراسان رضوی 7740 12501565
2170 سبحان زحمتی خراسان رضوی 15894 22506985
2165 شهداد تیموری یادکوری تهران 40083 42515467
2165 محمدمهدی عباسی آبلویی گیلان 111151 36727890
2162 سیدجمال حسینی عطار خراسان رضوی 5115 12503355
2160 رضا سجادی حفظ آباد تهران 121563 12501271
2156 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2148 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
2131 علی رضا سالمی فارس 15438 12552470
2128 امیر محمد علیزاده تهران 102029 42527996
2128 پروا بهزاد نظیف گیلان 2817 12563790