لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2227 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2220 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2219 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
2218 هادی قربانی تهران 5895 12502910
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2217 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090
2211 مصطفی سخایی قم 6636 12512532
2209 بهتاش سلیمی فرد بوشهر 3171 12526630
2201 امیر محمد سوزنکار گیلان 4986 12503029
2198 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2193 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2182 محمد متین شمس مازندران 31206 22552634
2180 محمدرضا قربانیان اله آباد خراسان رضوی 7740 12501565
2176 حمید رضا طهماسبی فارس 3192 12537527
2176 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2174 سید ابوالفضل موسوی فر مازندران 45180 42548195
2172 محمد ملک زاده کرمانشاه 101119 42565049
2162 سیدجمال حسینی عطار خراسان رضوی 5115 12503355
2160 رضا سجادی حفظ آباد تهران 121563 12501271
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726