لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2351 امیر ملاحی گلستان 100753 12500577
2349 عارف وصلی اصفهان 32655 417521
2341 مرتضی محجوب زردست تهران 5232 12500798
2339 شاهرخ نورونی تهران 9882 12504769
2330 سید حامد موسویان شب گرد گیلان 2484 12501930
2326 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2321 شجاعت قانع گرده تهران 5988 12500313
2320 بردیا دانشور تهران 6474 12576468
2314 محمدمیران خادمی تهران 6444 12503550
2311 محمد اکبری گلوردی مازندران 9813 12513121
2309 آریا امیدی خالکی گیلان 2718 12508780
2305 آتوسا پورکاشیان تهران 6669 12502014
2302 کیهان هنری تهران 7305 12505463
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2286 امیر محمد سوزنکار گیلان 4986 12503029
2281 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2280 مبینا علی نسب علمداری مازندران 3417 12528897
2278 علیرضا دلیر تهران 9939 12507741
2276 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850