لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 امیرمحمد شهرکی بوشهر 100276 32781466
0 فریماه احمدزاده فارس 2709 12537683
0 نیلی معتضدیان فارس 118469 --------
0 محمد یقطین فارس 104187 32734590
0 سام ال منصور فارس 117404 --------
0 دیانا کلانتری فارس 112713 --------
0 محمد منصوری فارس 117221 36760919
0 امیرعلی آهار فارس 116192 36758396
0 امیرمحمد روستا فارس 101810 32718551
0 حسین بهرامی فارس 110869 36707287
0 مصطفی عبدالهی فارس 100747 --------
0 مسلم قلندری کرمان 115610 --------
0 دانیال حیدرزاده فارس 101990 36720593
0 حسام دهقان هرمزگان 113700 --------
0 مریم چرک چی هرمزگان 103081 36735116
0 آرین عباس نژاد کهگیلویه و بویر احمد 106684 32756704
0 امین رضوی حسین اباد کهگیلویه و بویر احمد 119352 --------
0 امیر علی حسینی کهگیلویه و بویر احمد 119350 --------
0 حسین موسوی کهگیلویه و بویر احمد 105401 32792964
0 جمشید کشاورز کهگیلویه و بویر احمد 39063 42500346