لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سید پارسا حسامی فارس 114294 36748781
0 آرمیتا نظری فارس 118415 --------
0 هلنا رستاقی فارس 111387 36721077
0 اسماعیل جعفری نیا هرمزگان 113527 --------
0 ماهان تاج ابادی پور کرمان 117700 --------
0 ریحانه منصوری هرمزگان 104854 42555639
0 سید حسین موحدی نیا کهگیلویه و بویر احمد 101015 32781709
0 امیر محمد قادری کهگیلویه و بویر احمد 119326 --------
0 فریده محبی هرمزگان 108082 45954
0 فریبا خوشخو فارس 117979 --------
0 زهره نادری فارس 118101 --------
0 احمدرضا زارعی فارس 115349 --------
0 سیددانیال علوی فارس 118597 --------
0 محمدیاسین محتشمی کرمان 112459 36722723
0 زیبا خوشخو فارس 117980 --------
0 امیر ارسلان آهار فارس 116194 36757209
0 ماهور همتی فارس 116071 --------
0 فاطمه رفیعی طاقانکی چهار محال و بختیاری 116220 42590760
0 امیر محمد قدمی کهگیلویه و بویر احمد 119329 --------
0 کیان باقری فارس 118656 --------